เทศบาลเมืองลพบุรีจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี 2563

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อนำเทศบาลเคลื่อนที่ออกให้บริการขั้นพื้นฐานต่างๆ แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ตลอดจนต้องการรับทราบทราบปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนประสบอยู่ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีการให้บริการด้านต่างๆ เช่น การตรวจรักษาพยาบาล คัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิต การตรวจรักษาสุขภาพทางช่องปาก การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ การบริการตัดผมสุภาพบุรุษ การให้ความรู้อบรมสอนอาชีพระยะสั้น การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ทั้ง ๕ โรงเรียน + ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแสดงบนเวที ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี และดนตรีเพื่อประชาชนของเทศบาลเมืองลพบุรี มีการจับสลากแลกของ สิ่งของอุปโภค บริโภค

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ประชุมประชาคม ตำบลพรหมมาสตร์

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วย นายอรุณ เทศถมยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวอรุณี มะลิทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลพรหมมาสตร์ และประชาชน ๘ หมู่บ้าน ร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นเทศบาลตำบลพรหมมาสตร์ ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

PEA ปลุกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในกิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย

วันที่ 23 ธ.ค. 2563 สิบเอกศักดิ์ปรินทร์ บุญญเจริญชัย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ประจำปี 2563 โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาด้านการผลิต ส่ง และจำหน่ายไฟฟ้า อันตรายจากการใช้ไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย รวมถึงการใช้ไฟอย่างประหยัด การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น นอกจากนี้ยังสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูด ซึ่งมีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 50 คน จากโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 เข้ารับการอบรม และมีนางปิยวรรณ์ นัทธี ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

Cr แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

“เดอะ โป้ง” พ.ต.อ.สืบสด สิงหเสนี นายตำรวจฝีมือดี มากผลงาน เข้ารับตำแหน่ง ผกก.4 บก.จร.ป้ายแดง ลุยแก้ปัญหาจราจร

ณ กองบังคับการตำรวจจราจร พ.ต.อ.สืบสด สิงหเสนี เพื่อนหลักสูตร กอส.21, สว.98,ผกก.114 เข้ารับตำแหน่งผู้กำกับการ 4 บก.จร.ป้ายแดง หลังเข้ารับมอบนโยบายจาก ผบ.ตร.และ ผบช.น.พร้อมเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบนโยบาย แผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา งานจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ทางกล้อง) และทำพิธีส่งมอบตำแหน่งและรับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการ แก่ข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจจราจร ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กองบังคับการตำรวจจราจร

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน