กลุ่มต่อต้านผู้หญิงในฝรั่งเศษ

กลุ่มต่อต้านในฝรั่งเศษ

29 สิงหาคม 1944 ผู้หญิงซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มต่อต้าน ออกลาดตะเวนในเมืองปารีสเพื่อค้นหา
พลซุ่มยิง (sniper) ของเยอรมันที่ยังคงหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่

ธงของ ISIS

หลากแง่มุมรู้เท่าทันกลุ่มไอซิส/ไอเอส

กลุ่มก่อการร้ายไอซิสหรือไอเอส ผู้ก่อเหตุสะเทือนขวัญและไม่รีรอจะโฆษณาความโหดเหี้ยมของตัวเองคงทำให้ผู้คน
ตั้งคำถามจนนำมาสู่ข้อถกเถียงจำนวนมาก รายงานนี้พยายามรวบรวมหลายแง่มุมทั้งที่มา ระบบเศรษฐศาสตร์สงคราม
แนวคิดและการชักจูง ของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้

ขอใช้เงินบาทในพม่า

ธปท.เร่งเจราจารัฐบาลพม่า ขอใช้สกุลเงินบาทชำระราคาในพม่าได้อย่างถูกกฎหมาย

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)