เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ สำหรับการมีลูกยาก

การแช่แข็งไข่เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สตรีคงความสามารถในการเจริญพันธุ์ได้ เหมาะในสตรีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียการทำงานของรังไข่ เช่น มีโรคของรังไข่ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถุงน้ำหรือซีสต์ของรังไข่ เนื้องอกของรังไข่ ความเจ็บป่วยชนิดต่างๆที่ต้องได้รับยาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา

ซึ่งมีผลทำลายเนื้อเยื่อรังไข่ หรือภาวะรังไข่หยุดทำงานก่อนเวลาโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น ในคู่สมรสที่มีบุตรยากเมื่อทำเด็กหลอดแก้วแล้วและไม่อยากทิ้งตัวอ่อนที่เหลือใช้แช่แข็ง ก็สามารถเก็บไข่แช่แข็งแทนได้ แม้กระทั่งการแช่แข็งไข่เพื่อคงสภาวะการเจริญพันธ์ของสตรีก็เป็นที่ยอมรับกัน เนื่องจากไข่ของสตรีที่มีอายุน้อยจะมีคุณภาพดีมีโอกาสตั้งครรภ์สูงและลดความเสี่ยงต่อเด็กดาวน์ซินโดรมด้วย โดยเฉพาะในต่างประเทศที่สตรีมีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กว่าจะพร้อมมีครอบครัวก็เมื่ออายุมากขึ้น จึงเริ่มมีการแช่แข็งไข่มากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการมีบุตรในอนาคต

โดยทั่วไปต้องผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้

อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 38 ปี

ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อที่ร้ายแรง

ไม่มีข้อห้ามของการใช้ยาฮอร์โมนกระตุ้นไข่

มีความสมัครใจในการทำ

ขั้นตอนการทำจำเป็นต้องมีการกระต้นไข่ เพื่อให้มีฟองไข่โตขึ้นหลายใบจากรังไข่ทั้งสองข้าง มีการเก็บไข่ทางช่องคลอด แล้วจึงมีการแช่แข็งไข่ ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคการแช่แข็งไข่ที่ดีขึ้น มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวิจัยเรื่องนี้โดยเฉพาะ มีบริษัทที่ให้การสนับสนุนและผลิตน้ำยาแช่แข็งไข่มาจำหน่ายหลากหลาย มีการพัฒนาเทคนิคการทำความเย็นสามารถลดอุณหภูมิลงได้อย่างรวดเร็วที่เรียกว่าการแช่แข็งแบบผลึกเนื้อแก้ว วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แช่ไข่มีความทันสมัยและสะดวกในการใช้งานมากขึ้น ที่สำคัญคือเริ่มมีการรายงานความสำเร็จในการตั้งครรภ์จากไข่แช่แข็งมากขึ้นตามลำดับ

แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อจำกัดในบางประการด้วยยังไม่อาจคาดเดาอัตราความสำเร็จของการแช่แข็งไข่ได้ บางกรณีเมื่อละลายไข่ที่แช่แข็งไว้แล้วไข่อาจตายได้ หรือจะมีสูญเสียหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมของไข่หรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ยังไม่มีคำตอบจึงต้องมีการติดตามข้อมูลต่อไป

สรุป การแช่แข็งไข่เป็นเทคนิคที่ช่วยในการธำรงภาวะเจริญพันธุ์ในสตรีได้ แต่ยังไม่เป็นมาตรฐานในการรักษา อย่างไรก็ตามหากสตรีนั้นพร้อมที่จะมีบุตร ควรส่งเสริมให้มีบุตรเองตามธรรมชาติในช่วงต้นของวัยเจริญพันธุ์จะดีที่สุด

นพ.เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์
สูติแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มศว.

ทองคำเปิดตลาดเช้าราคาคงที่ รูปพรรณขายบาทละ22,200บ.

สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองคำ ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยเปิดตลาดราคาทองคำ คงที่ ดังนี้

– ทองคำแท่ง

รับซื้อ 21,600.00 บาท ขายออก 21,700.00 บาท

– ทองรูปพรรณ

รับซื้อ 21,208.84 บาท ขายออก 22,200.00 บาท