ประกันสังคม

รู้ทันสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 40

สำนักงานประกันสังคมได้เผยแพร่คลิป รู้ทันสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ให้แก่ผู้ประกันตนได้ทราบถึงสิทธิที่จะได้รับ กรณีต้องการหรือไม่ต้องการ
ย้ายไปอยู่กับ กอช. สามารถดูรายละเอียดได้ที่คลิปเลยครับ
รู้ทันสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 40

เปิดแฟ้ม10คดีทุจริต

ปปช.แจก ebook เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย

สำนักงานคณะกรรมการและป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้เปิดให้ download ebook เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพง
ของคนไทย  ได้อ่านและศึกษาคดีทุจริตที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
สามารถ download ได้ที่
เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย