นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจดูท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจาก จังหวัดลพบุรี ว่า ใน วันจันทร์ ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจดูท่อระบายน้ำซึ่งเกิดปัญหาอุดตัน บริเวณชุมชนบ้านต้นพัฒนา พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน. ในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

    

     

     

     

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี