สนง.เขต บางบอน พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 65 ลงพื้นที่ตรวจตลาดสะพานปลาบางบอน3

วันที่24 ธค.2563 เมื่อเวลา 08.00น. ผอ.เขตบางบอนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข65 และเทศกิจ บางบอน ตำรวจสน.บางบอน และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่เป้าหมายตรวจคัดกรองเชื้อ โควิด-19 กับผู้ใช้แรงงานต่างด้าว บริษัท กรุงเทพซีฟูดส์ มารเก็ต จำกัดบริเวณสะพานปลาบางบอน3 ( ตลาดปลาบางบอน 3 ) พบผู้ใช้แรงงานต่างด้าว จำนวน 100คน กานตรวจคัดกรองในครั้งนี้เนื่องจากมีผู้โพส ไว้ตอนนี้ได้ลบไปแล้วรายหนึ่งระบุว่าตลาดแห่งนี้พบมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 1ร าย ผลปรากฎว่าไม่เป้นความจริง และผลการตรวจวัดและตรวจเอกสารการทำงานแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้ ไม่พบผิดกฎหมาย ยันตลาดสะพานปลาบางบอน3 ปลอดภัย ไม่มีผู้ติดเชื้อ

ทางตลาดให้ความร่วมมือกับเจ้าตลอดและจะปิดตลาดตั้งแต่วันที่25ธันวาคม เปิด อีกทีวันที่4มกราคม ไม่ก็รออทางการ อนุญาติอีกครั้งต่อไป

เทศบาลเมืองลพบุรีจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี 2563

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อนำเทศบาลเคลื่อนที่ออกให้บริการขั้นพื้นฐานต่างๆ แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ตลอดจนต้องการรับทราบทราบปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนประสบอยู่ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีการให้บริการด้านต่างๆ เช่น การตรวจรักษาพยาบาล คัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิต การตรวจรักษาสุขภาพทางช่องปาก การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ การบริการตัดผมสุภาพบุรุษ การให้ความรู้อบรมสอนอาชีพระยะสั้น การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ทั้ง ๕ โรงเรียน + ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแสดงบนเวที ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี และดนตรีเพื่อประชาชนของเทศบาลเมืองลพบุรี มีการจับสลากแลกของ สิ่งของอุปโภค บริโภค

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี