สตูล ผู้พันแป้ว พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และชุดแพทย์เดินเท้าของหน่วย ดำเนินการเข้าช่วยเหลือสร้างบ้านให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน

พ.อ.ศุภชัย สงสังข์ ผบ.ร.5 พัน.2 (ผู้พันแป้ว) พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และชุดแพทย์เดินเท้าของหน่วยได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเข้าช่วยเหลือสร้างบ้านให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายช่วยเหลือประชาชนของกองทัพบก ” เพื่อดูแลความเป็นอยู่และ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของประชาชน น.ส.เสาวลักษณ์ ควนเคี่ยม บ้านเลขที่ 352 หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และ ผู้พันแป้วได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ครอบครัวของน.ส.เสาวลักษณ์ ควนเคี่ยม และวางแผนในการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับกำลังพล โดยใช้กำลังพลชุดช่างของหน่วยฯ เข้าดำเนินการสร้างบ้านให้ใหม่จนเกือบจะมีความสมบูรณ์เป็นรูปเป็นร่างและพร้อมเข้าพักอาศัย

ทั้งนี้ผู้พันแป้วได้มอบถุงยังชีพและยาเวชภัณฑ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ น.ส.เสาวลักษณ์ ควนเคี่ยม และครอบครัว “จิตอาสาสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ส่งมอบกำลังใจให้กันในยามทุกข์ยาก”พร้อมทั้งมีชุดแพทย์ทหารตรวจสุขภาพให้อีกด้วย
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

ผอ.รพ.พระนารายณ์มหาราชนำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลเพื่อเป็นสิริมงคลรับการทำงานในปี 2564

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ผศ.(พิเศษ) นพ.ทศพร ศิริโสภิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช พร้อมด้วย พญ.หทัยรัตน์ อัจจิมานนท์ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ นายมงคล เฟื่องมงคลวิทยา รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร นางสมหวัง โรจนะ รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล พระนารายณ์มหาราช ประกอบด้วย พระพุทธพิทักษไทยทศทิศ องค์จำลองสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศาลพระภูมิ (พระชัยมงคล) โดยได้เตรียมดอกไม้พร้อมด้วยของไหว้และผ้าสามสีเป็นเครื่องถวาย เพื่อความเป็นสิริมงคลรับการทำงานในปีใหม่ 2564
ทั้งนี้ ผศ.(พิเศษ) นพ.ทศพร ศิริโสภิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชได้กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤต COVID – 19 ในรอบใหม่ไปให้ได้

ภาพ : กลุ่มงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
ข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี