ด่วน! ระเบิดกลางเมืองสุราษฎร์ฯ ตายแล้ว 1- เจ็บหลายคน

เมื่อ 12 ส.ค.2559 เวลาประมาณ 08.30 น. เกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจน้ำ กก.6 บก.รน. จ.สุราษฎร์ธานี เป็นระเบิดแสวงเครื่อง จุดชนวนระเบิดด้วยการตั้งเวลา มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บ 1 ราย

ผู้เสียชีวิต ชื่อ นางจงกลนี พุ่มกระจ่าง อายุ 52 ปี

และห่างกันประมาณ 30 นาที เกิดเหตุระเบิดอีกลูกบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฏร์ธานี ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด

ถวายพระพร..วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

งามองค์สิริกิตต์ ทุกทิศะชม พิสิฐสมพระภูมี
งามน้ำพระทัย ประดุจนที วิสุทธิ์เอื้อและอาทร
งามบุญ คุณา ทนุปถัมภ์ สฤษฎ์ค้ำ ทิฆัมพร
งามเลิศ เทิดเกียรติ กิตติบวร รัฐชนนีไทย

สานศิลป์วิจิตร ประดิษฐ์ถักทอ ธุระก่อผดุงไพร
สานขวัญ มิหวั่น ทุพภิกขภัย ก็ถอดถ่าย ธ.เกื้อกูล
สานวันเฉลิม พระชนมวาร รติสรรเจิดจำรูญ
สานสามัคคี สักกะระทูล กราบพระแม่ถวายชัย

ดลชาวสรรพสิทธิ์ พสกนิกร ประณตวอนพระศรีตรัย
ดลมิ่งพระแม่ กมลไทย สุขภาวะไพบูลย์
ดลเทพ ประทานจตุรชัย ภยพ่ายมลายสูญ
ดลบุญ ธ. เกื้อกรุณกูล สุขเกษมเสมอเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพพระพุทธเจ้า 5 Force Group