ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งทางราง จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ

เมื่อเวลา 09.00 นในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ห้อง 406 ชั้น 4
นายประทวน สุทธิอำนวยเดช
ประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนส่งระบบราง จัดประชุม คณะอนุกรรมการฯ
ณ อาคารรัฐสภา(เกียกกาย) ห้อง 406 (สผ.) ชั้น 4
เวลา 09:30 น.- 12.30 น
ได้มีข้อสรุปผลการศึกษาออกเป็น 4 ประเดนคือ
1.สิทธิประโยชน์เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ระบบราง
2.กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถผลิต
/ประกอบได้ภายในประเทศ
3.แหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระบบขนส่งทางรางของประเทศ
4.การส่งเสริมเทคโนโลยี และการพัฒนา
บุคลากร ของประเทศ

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

“รมช.ธรรมนัส​” ลงสำรวจจุดอ่างเมาะบ้านหนุน อ.ปง จ.พะเยา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563​ ที่จังหวัดพะเยา​ : ร้อยเอก​ ​ธ​รร​มนัส​ ​พรหม​เผ่า​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้ลงสำรวจจุดอ่างเมาะบ้านหนุน อ.ปง จ.พะเยา ซึ่งเป็นจุดที่ในอดีตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงดำรัสให้สร้างอ่างเก็บน้ำ ตั้งแต่ปี​ พ.ศ.2539 แต่เกิดประสบปัญหาในหลายๆประการ ทั้งนี้พบว่าชาวบ้านที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำนั้นมีจำนวนมาก จึงเร่งสั่งดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำทันที

อีกทั้งยังลงพื้นที่สำรวจจุดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ถั่ง ต.พระธาตุหินแกง อ.จุน จ.พะเยา เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในการดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของพี่น้องประชาชน ซึ่งในพื้นที่นี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหามาเป็นเวลานานแล้ว

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ มอบบ้านแก่ชาวบ้านผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563​ ที่ จังหวัดพะเยา : ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ มอบบ้านแก่ชาวบ้านผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา บ้านหลังนี้ เป็นบ้านหลังที่ 132 ที่ “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า” เพื่อการกุศล ได้ช่วยสนับสนุนดูแล และ ยังได้บริจาคเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้รับบริจาคอีกด้วย

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​