ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ลพบุรี เปิดโครงการ เยาวชนหัวใจสะอาด ประจำปี 2563

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านนั้น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางนันทวัณณ์ หอมทรัพย์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โดย นางสาวผกาวดี อยู่เอม หัวหน้าบ้านพักและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างพลังและการปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันการทุจริตเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้ระวังการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นมีทัศนคติ จิตสำนึก ค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

“ปลัดมท.” เป็นประธานในพิธี เบิกพระเนตร “พระพุทธลวบุรารักษ์” พระประจำเมืองลพบุรี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระเกจิทุกสาธิตนั่งปลุกเสก อย่างเข้มขลัง

เมื่อเวลา 09.09 น ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีอัญเชิญและเบิกพระเนตรพระพุทธลวบุรารักษ์ พระนาคปรก พระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรี ประดิษฐานบนแท่นในวิหารหลวง(วิหารเก้าห้อง) ณ บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชน ร่วมพิธี นอกจากนั้นได้มีพระเกจิชื่อดัง ฟ้าเมืองไทย ถูกนิมนต์มานั่งปลุกเสก อย่างเข้มขัน ความศักดิ์สิทธิ์ ขอได้สมปรารถนา ด้านโชคลาภได้อย่างทั่วหน้า

จากนั้นในเวลา 17.00 น. เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร และในเวลา19.00 เป็นการแสดงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวินิตศึกษา ใจรัก วงศ์ใหญ่ สมชาย เกตุฉาย ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

“ปภ.สิงห์บุรี จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี”

วันนี้ (2 กันยายน 2563) ที่ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุม นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และคณะกรรมการฯ จำนวน 71 คน เข้าร่วม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงและทบทวนข้อมูล แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปี พ.ศ.2563 ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงสามารถใช้ ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ต่อไป

กชกร พวยไพบูลย์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี