เพชรบุรี-น้ำท่วม สั่งปิดโรงเรียนในเขตเทศบาล

น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนใน อ.เมือง จ.เพชรบุรี สูง 50 เซนติเมตร หลังจากเมื่อคืนนี้ (1พ.ย.) น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเอ่อล้นตลิ่ง ประกอบกับเขื่อนเพชรได้ปล่อยน้ำออกท้ายเขื่อน

บ้านเรือนประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ถูกน้ำท่วมขัง สูง 50 เซนติเมตร หลังจากเมื่อคืนนี้ (1พ.ย.) น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเอ่อล้นตลิ่ง ประกอบกับเขื่อนเพชรได้ปล่อยน้ำออกท้ายเขื่อนจาก 197 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 206 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

สำหรับจุดที่ถูกน้ำท่วม มีพื้นที่การเกษตร บ้านเรือนประชาชน ในตำบลบ้านกุ่ม ตำบลบ้านหม้อ ตำบลหนองโสน ตำบลต้นมะม่วง  โดยท่วมตั้งแต่ ถนนราชดำเนิน จากแยกบริเวณสหกรณ์การเกษตร ไปจนถึงหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สถานที่ราชการ วัด และโรงเรียนหลายแห่งประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว

คลิปหาดูยาก พระสุรเสียงตรัส ว่า “เราก็เป็นคนจน” เมื่อครั้งในหลวงตรัสถึงข้าวกล้อง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย โดยครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 18 พ.ย.2541 พระองค์ทรงตรัสถึงข้าวกล้อง ว่า “ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือนี่ เรากินทุกวันเพราะว่ามีประโยชน์ ร่างกายแข็งแรง ข้าวขาวนี่เอาของดีออกไปหมด ข้าวกล้องนี่ดี ใครบอกว่ากินข้าวกล้องเป็นคนจน เราก็เป็นคนจน”

ภาพที่หาชมยาก… สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมาร (ทรงพระเยาว์) (คลิป)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า… “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร”
เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เวลา ๑๗:๔๕ น. พระนาม “วชิราลงกรณ์” นั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงตั้งถวาย มาจากคำว่า “วชิรญาณ” คือ พระนามฉายาขณะผนวชในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ผนวกกับ “อลงกรณ์” จากพระนามในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ นั้นเองครับ.

เครดิตจาก : www.facebook.com/Ratchabui/videos/680234995474667