ประชุมหาแนวทางการจัดระเบียบบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องทางพุน้ำร้อน

ประชุมหาแนวทางการจัดระเบียบบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องทางพุน้ำร้อน

22 ธ.ค.57  10.00 น.   เมืองกาญจน์ 1 ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องทางพุน้ำร้อน
ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 19 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ครับ

Details