จ.อ.ทศพร ก้อนแก้ว เข้ารับประทานรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” รางวัลแห่งเกียรติยศ “หงส์ทอง”จาก องคมนตรีในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่วันที่ 8 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จ่าอากาศเอกทศพร ก้อนแก้ว นายทหารชั้นประทวนจากหน่วยพัฒนาการเครื่องที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้ารับประทานรางวัล“คนไทยตัวอย่าง” รางวัลแห่งเกียรติยศ”หงส์ทอง”จาก นายอำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรีในรัชกาลที่ 9 ซึ่งโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี “ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อมอบให้กับคนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี” จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการทำความดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นรางวัลที่มอบแก่บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างเต็มภาคภูมิ มีความประพฤติปฏิบัติชอบตามวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้แก่สังคม สมควรได้รับการยกย่องและเป็นกำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคมต่อไป

    

     

    

 

ทีมงานข่าว นสพ. 5 เหล่าทัพ รายงาน