โครงการไกล่เกลี่ยฯโดยศาลสระบุรี-ศาลแขวง+และศาลเยาวชนและครอบครัว

ที่สระบุรี น.ส.อัมพรรัตน์ พงษ์พรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจใกล่เกลี่ยฯ ประจำปี 2561 โดยมี ผู้พิพากษา-ผู้ประณีประนอมประจำศาล-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนกว่า 100 นาย เข้าร่วมโครงการ <>วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่กฎหมายความรู้เบื้องต้นในการใช้ชีวิตประจำวันในชุมชนเพื่อให้รับรู้ความรู้ด้านกฏหมายที่ถูกต้องระหว่างการเกิดข้อพิพาท ในด้านกฎหมาย อีกเป็นการนำไปใช้กับชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องในกรอบของกฎหมายอีกทั้งเป็นการลดความขัดแย้งในชุมชนให้น้อยลงและการเสริมความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเช่นการรุกล้ำที่อยู่อาศัยหรือที่ดินข้างเคียงซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้นำความรู้ไปใช้อย่างมีหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องต่อไป

    

    

    

/ภาพข่าวดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

สถานีตำรวจภูธรตำบลท่าหิน จังหวัดลพบุรี ลงตรวจพื้นที่ประชาชนที่เดือดร้อน

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก พ.ต.อ.ณัชภูม วรรณวิไล ผกก.สภ.ท่าหิน ว่า ตนเอง พร้อมด้วย ,พ.ต.ท.นาวิน ดิษฐ์สุข รอง ผกก.ป.สภ.ท่าหิน พร้อมด้วยชุด ชมส.สภ.ท่าหิน , ส.อ.บุญรอด อ่อนเงิน กต.ตร.ฯ น.ส.ชลธิชา สืบศรี กต.ตร.ฯรวมจิตอาสาฯ และประชาชนในพื้นที่ ม.10 และ 13 ต.โพธิ์เก้าต้น ฯ ได้ออกสำรวจพื้นที่ หนองบัว ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนปัญหาการกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเป็นหนองสาธารณะ ตื้นเขิน ซึ่งประชาชนใช้น้ำแหล่งนี้ในการเกษตร ตนเองจะเสนอให้ผู้บัญชาทุกระดับชั้นทราบต่อไป

     

    

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี