บก.แถลง
ที่นี่ มีมิตรแท้ และศัตรูถาวร

kornpod

ทหารอาชีพ อาชีพทหาร

นิยามคำว่า ทหาร คือ ผู้ที่มีหน้าที่ในเรื่องรบ นักรบ ผู้ที่เป็นกำลังรักษาความมั่นคง และบำรุงประเทศ
ผู้เป็นกำลังรบและทำหน้าที่อื่นๆ ในสงคราม เรามาดูคำว่า “ทหารอาชีพ-อาชีพทหาร” กัน