ปราจีนบุรี สสจ.รพสต.รณรงค์การป้องกันปัญหาสุขภาพ

 

วันนี้ 27 มีค.61 ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93  ต.ลาดตะเคียน  อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายวัลลภประวัติวงศ์ นายอำเภอ กบินทร์บุรี เป็นประธาน จัดกิจกรรมโครงการของสำนักงานสาธาร ณสุขจังหวัด -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพสต.) ต.ลาดคะเคียน ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างกระแสรณรงค์แสดงเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยมีหัวข้อ “ชาวปราจีนปลอดโรคปลอดภัย”

ในกิจกรรมครั้งนี้เน้นให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความรู้เท่าทันโรคที่อาจจะเกิดโรคติดต่อในกลุ่มคนเยอะๆ เช่นกลุ่มนักเรียนอาจเกิดการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ เน้นให้นักเรียนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายรวมไปถึงปัญหาสุขภาพทางเพศแก่เด็กมัธยม ให้รู้ถึงวิธีการป้องกันตัวเองต่างๆ ตลอดจนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเน้นย้ำให้กลุ่มอสม.แต่ละหมู่บ้านเป็น กำลังเสริมคิยให้คำแนะนำประชาชนในพื้นที่ที่
ได้รับมอบหมายในแต่ละ หมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผอ.รพสต.เจ้าหน้าที่ ผอ.คณะครู-นักเรียน ผู้นำท้องถิ่นและอสม.ร่วมรณรงค์….

    

 

เครติดภาพ:เจ้าหน้าที่รพสต.ลาดตะเคียน
ข่าว:ทองสุข สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด  ปราจีนบุรี/รายงาน…

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จัดพิธีมอบเสื้อกีฬามิตรสัมพันธ์ครูประจำปี 61

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจัดพิธีมอบเสื้อกีฬามิตรสัมพันธ์ครู ปี 2561
ผู้สื่อข่าว รายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่า นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นายพินิจ อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบเสื้อกีฬามิตรสัมพันธ์ครู ประจำปี 2561 ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ขอขอบคุณท่านนายกฯเป็นอย่างสูง

      

     

   

                

ใจรัก  วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี